Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

THỜI KHÓA BIỂU

Lịch công tác tuần 11

10/30/2019 4:12:06 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN SƠN HOÁ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11 

(Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

    28/10

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Đ/c Huế dự hội nghị công tác đối thoại tại thôn Tam Đăng

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 Thứ Ba

29/10

Sáng

Tập huấn chuyên môn

Đ/c; Hoài, Hà, tập huấn chuyên môn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Tập huấn chuyên môn

Đ/c; Hoài, Hà tập huấn chuyên môn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

30/10

Sáng

Tập huấn chuyên môn

Đ/c; Hoài, Hà,  tập huấn chuyên môn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Tập huấn chuyên môn

Đ/c; Hoài, Hà tập huấn chuyên môn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

31/10

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

01/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

02/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

03/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 10 10/21/2019 8:36:32 AM

  Lịch công tác tuần 09 10/14/2019 9:33:43 AM

  Lịch công tác tuần 08 10/7/2019 9:04:27 AM

  Lịch công tác tuần 07 9/23/2019 7:59:14 AM

  Lịch công tác tuần 06 9/16/2019 9:55:30 AM

  Lịch công tác tuần 5 9/9/2019 9:31:44 AM

  Lịch công tác tuần 4 9/3/2019 9:05:17 AM

  Lịch công tác tuần 02 8/19/2019 3:57:32 PM

  Lịch công tác tuần 37 5/2/2019 10:50:46 PM

  Lịch công tác tuần 35 4/17/2019 10:38:17 AM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01646472267 (Hiệu trưởng) - Email: mn_sonhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình