Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 26

2/10/2020 8:47:23 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN SƠN HOÁ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 26

(Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

10/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

 Thứ Ba

11/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Tư

12/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

13/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

14/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

15/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

16/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 


 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 25 2/3/2020 8:53:00 AM

  Lịch công tác tuần 19 12/23/2019 9:48:44 AM

  Lịch công tác tuần 17 12/9/2019 9:03:48 AM

  Lịch công tác tuần 36 4/22/2019 9:51:36 AM

  Lịch công tác tuần 16 12/3/2018 8:20:42 AM

  Lịch công tác tuần 47 11/13/2017 9:42:47 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 10/9/2017 10:20:24 AM

  Kế hoạch tuần 9 9/28/2017 9:15:16 AM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01646472267 (Hiệu trưởng) - Email: mn_sonhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình