Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 27

2/17/2020 8:25:54 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN SƠN HOÁ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 27

(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày23/02/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

 Thứ Ba

18/02

Sáng

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 tại UBND xã Sơn Hóa

Đảng viên tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 tại UBND xã Sơn Hóa

Đảng viên tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 tại UBND xã Sơn Hóa

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Tư

19/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Năm

20/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

21/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

Thứ Bảy

22/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

23/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 26 2/10/2020 8:47:23 AM

  Lịch công tác tuần 25 2/3/2020 8:53:00 AM

  Lịch công tác tuần 19 12/23/2019 9:48:44 AM

  Lịch công tác tuần 17 12/9/2019 9:03:48 AM

  Lịch công tác tuần 36 4/22/2019 9:51:36 AM

  Lịch công tác tuần 16 12/3/2018 8:20:42 AM

  Lịch công tác tuần 47 11/13/2017 9:42:47 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 10/9/2017 10:20:24 AM

  Kế hoạch tuần 9 9/28/2017 9:15:16 AM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01646472267 (Hiệu trưởng) - Email: mn_sonhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình