Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

THỜI KHÓA BIỂU

Lịch công tác tuần 15

11/23/2018 8:50:12 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN SƠN HOÁ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15     

(Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

27/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

28/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

29/11

Sáng

Đ/c Huế, Lương, Mến tập huấn chuyên môn tại trường

Đ/c Thanh, Hoài, Huyền tập huấn chuyên môn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Đ/c Huế, Lương, Mến tập huấn chuyên môn tại trường

Đ/c Thanh, Hoài, Huyền tập huấn chuyên môn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

30/11

Sáng

Đ/c Huế, Lương, Mến tập huấn chuyên môn tại trường

Đ/c Thanh, Hoài, Huyền tập huấn chuyên môn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Đ/c Huế, Lương, Mến tập huấn chuyên môn tại trường

Đ/c Thanh, Hoài, Huyền tập huấn chuyên môn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

01/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

02/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 14 11/19/2018 10:33:06 AM

  lịch công tác tuần 13 11/12/2018 9:12:30 AM

  Lịch công tác tuần 12 11/5/2018 9:14:57 AM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01646472267 (Hiệu trưởng) - Email: mn_sonhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình