Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

THỜI KHÓA BIỂU

Lịch công tác tuần 27

2/18/2019 10:59:31 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN SƠN HOÁ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 27   

(Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

   18/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

19/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

20/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Đ/c Trang VP tập huấn tại phòng GD (cả ngày)

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

21/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

22/02

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

23/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

24/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 26 2/11/2019 3:10:55 PM

  Lịch công tác tuần 24 1/28/2019 3:48:33 PM

  lịch công tác tuần 23 1/21/2019 10:08:37 PM

  Lịch công tác tuần 22 1/14/2019 8:41:53 AM

  lịch công tác tuần 21 1/4/2019 10:59:39 PM

  Lịch công tác tuần 20 1/2/2019 8:54:19 AM

  Lịch công tác tuần 19 12/21/2018 4:21:19 PM

  Lịch công tác tuần 18 12/17/2018 8:06:48 AM

  Lịch công tác tuần 17 12/11/2018 4:44:05 PM

  Lịch công tác tuần 15 11/23/2018 8:50:12 PM

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
01646472267 (Hiệu trưởng) - Email: mn_sonhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình